۱۴ فروردين ۱۳۹۰

بار دیگر شهری که دوست می داشتم

"باز می گردم، همیشه باز می گردم

مرا تصدیق کنی یا انکار، مرا سرآغاز بپنداری یا پایان، من در پایان پایان ها فرو نمی روم.

مرا بشنوی یا نه، مرا جستجو کنی یا نکنی، من مَرد خداحافظی همیشگی نیستم.

باز می گردم، همیشه باز می گردم."

 

نادر ابراهیمی

ندا [ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ ]

" ما میرویم تا بازگردیم
از همین است که درها باز و بسته میشوند... "


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
149550